Team Coding โดยไม่ต้องใช้ Control Version

วิธีเหมาะสำหรับ Team ที่มีขนาดเล็ก (2-3 คน) แล้วคนในทีมยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้ Control Version แต่ต้องส่งงานให้ตามเวลา เราจะทำไงดีละ ? เนื่องจากผมก็เปิดบริษัทใหม่แล้วช่วงนี้ มีงานเยอะก็เลยต้องหาวิธีลุมทำให้เสร็จ โดยมีจุดหลักๆที่จะใช้วิธีนี้ได้มีประสิทธิภาพก็คือ

  • แบ่งการถือครองไฟล์ อย่างชัดเจน
  • ใช้ Framework + Convention เดียวกัน เช่น การตั้งชื่อ folder , folder ที่เกี่ยวข้องกับ controller นี้ คนอื่นห้ามยุ่ง
  • การสื่อสารแบบ "ข้อสิทธิ ถ้าจะทำอะไรกับไฟล์ที่คนอื่นถือครองอยู่" เนื่องจากผมอยู่ใกล้กันเรื่องนี้เลยทำได้ง่ายมาก
  • การแยกส่วนการทำการงาน เช่น A ทำ View , B ทำ Controller , C ทำ Controller ที่ B ไม่ได้ถือครอง

จุดเด่น

  • ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่ม
  • คล่องตัว

จุดอ่อน

  • ความเสี่ยงเรื่องการเขียนไฟล์ทับ ซึ่งถึงแม้จะมีการแยกส่วนกันแล้ว แต่ก็ยังมีสิทธิ์อยู่
  • ไม่มีประวัติว่าใครทำอะไร กับไฟล์แล้วเป็น Version ไหนแล้ว
  • ไม่สามารถทำ Automate Test ได้

สรุปก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้ Technology ใหม่ที่สุด แต่แค่ต้องหา Process ที่ลงตัวกับคนในทีม ซึ่งคนในทีมผมไม่ได้ถนัดการใช้ Version Control ดังนั้นเลยต้องใช้วิธีนี้ไปก่อน แล้วถ้าเพื่อนๆไม่ใช่ Control Version ใช้วิธีไหนในการเขียน Code รวมกันครับ :)